เนื้อเพลง จงเข้มแข็ง – อริสมันต์

เพลง : จงเข้มแข็ง

ศิลปิน : อริสมันต์

เนื้อเพลง :

ฮื้อ ฮื้อ ฮื้อ ฮือ

ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮื้อ

อย่า หวาดกลัวนัก เลย

อย่า กังวลนะ ใจ

อย่าหวั่นไหว

เมื่อเรา ห่างไกล

มั่นคง เสมอ

จด และจำภาพ เธอ

อยู่ ในใจทุก วัน

อ่านจดหมาย

ที่เล่า เหตุการณ์

พูดคุย ทาง สาย

เธอคน สุดท้าย

ที่มี ความหมาย

เป็นคนสำ คัญ

เพียงเธอ เท่านั้น ที่เป็น

คู่ฉัน ควร ค่ารอ

จะไม่ท้อ เลย

กลับมา กลับมา กลับมา

กลับมา ดั่งคำ สัญ ญา

นาน เท่าไหร่ ไกล เท่าไหร่

ก็ยัง เชื่อมั่น เธอ

ว่าเธอ กลับมา กลับมา

กลับมา ที่เดิม ของ เรา

ตรง ที่เก่า คน ก็เก่า

อย่าลืม นะ คนดี

จะมี เพียงเรา

ก่อนจะนอน ทุกคืน

ส่งคำพร ให้ เธอ

สุข เสมอ ให้เจอ สิ่งดี

ให้จง เข้ม แข็ง

ผ่าน เวลา ร้ายแรง

แต่ ในใจ เหงาจัง

และ บางครั้ง ร้องไห้ ออกมา

ด้วยความ คิดถึง

เธอคน สุดท้าย

ที่มี ความหมาย

เป็นคนสำ คัญ

เพียงเธอ เท่านั้น ที่เป็น

คู่ฉัน ควร ค่ารอ

จะไม่ท้อ เลย

กลับมา กลับมา กลับมา

กลับมา ดั่งคำ สัญ ญา

นาน เท่าไหร่ ไกล เท่าไหร่

ก็ยัง เชื่อมั่น เธอ

ว่าเธอ กลับมา กลับมา

กลับมา ที่เดิม ของ เรา

ตรง ที่เก่า คน ก็เก่า

อย่าลืม นะ คนดี

จะมี เพียงเรา

.เธอคน สุดท้าย

ที่มี ความหมาย

เป็นคนสำ คัญ

เพียงเธอ เท่านั้น ที่เป็น

คู่ฉัน ควร ค่ารอ

จะไม่ท้อ เลย

กลับมา กลับมา กลับมา

กลับมา ดั่งคำ สัญ ญา

นาน เท่าไหร่ ไกล เท่าไหร่

ก็ยัง เชื่อมั่น เธอ

ว่าเธอ กลับมา กลับมา

กลับมา ที่เดิม ของ เรา

ตรง ที่เก่า คน ก็เก่า

อย่าลืม นะ คนดี

จะมี เพียงเรา

กลับมา กลับมา กลับมา

กลับมา ดั่งคำ สัญ ญา

นาน เท่าไหร่ ไกล เท่าไหร่

ก็ยัง เชื่อมั่น เธอ

ว่าเธอ กลับมา กลับมา

กลับมา ที่เดิม ของ เรา

ตรง ที่เก่า คน ก็เก่า

อย่าลืม นะ คนดี

จะมี เพียงเรา

ฮื่อ ฮือ ฮือ ฮื้อ

ฮื้อ ฮือ ฮื่อ ฮือ..

Be the first to like.
loading...