เนื้อเพลง เพราะเรานั้นคู่กัน – รวมศิลปิน the butterfly revolution

เพลง : เพราะเรานั้นคู่กัน

ศิลปิน : รวมศิลปิน the butterfly revolution

เนื้อเพลง :

เพลง:  เพราะเรานั้นคู่กัน

ศิลปิน:  รสสุคนธ์

คำร้อง : จิรพรรณ อังศวานนท์ & คณาคำ อภิรดี

ทำนอง : จิรพรรณ อังศวานนท์

เรียบเรียง : วินัย ไตรนทีภักดี

ความว่างเปล่ากับความเหงา  

ปนความเศร้าในตัวเรา

คุ้นเคยกับการมีเขา   

เหลือเพียงเรากับความสับสนในใจ    

ชีวิตหนึ่งกับความหวัง  

ฉันก็ยังหวังในใจ

สักวันหนึ่งสิ่งที่ฝัน   

จะหวนคืนวัน

กลับเป็นดั่งกำลังใจ      

ไม่เป็นไรมาเริ่มกันใหม่  

จะไม่ยอมให้วันใด

ปล่อยให้ใจฉันต้องขาดเธอ  

จะผูกพันสองเราให้เป็นหนึ่งเดียว

กลับมาเป็นเหมือนเคย  

กลับมาเลยเพราะเรานั้นคู่กัน  

ความรักเอยเคยใฝ่ฝัน  

ว่าสักวันเราคงได้สมดังใจ

สักวันหนึ่งสิ่งที่ฝัน   

จะหวนคืนวัน

กลับเป็นดั่งกำลังใจ      

ไม่เป็นไรมาเริ่มกันใหม่  

จะไม่ยอมให้วันใด

ปล่อยให้ใจฉันต้องขาดเธอ  

จะผูกพันสองเราให้เป็นหนึ่งเดียว

กลับมาเป็นเหมือนเคย  

กลับมาเลยเพราะเรานั้นคู่กัน

ไม่เป็นไร มาเริ่มกันใหม่

จะไม่ยอมให้วันใด   

ปล่อยให้ใจฉันต้องขาดเธอ

จะผูกพันสองเราให้เป็นหนึ่งเดียว 

กลับมาเป็นเหมือนเคย

กลับมาเลยเพราะเรานั้นจะผูกพัน 

สองเราให้เป็นหนึ่งเดียว

กลับมาเป็นเหมือนเคย  

กลับมาเลยเพราะเรานั้นคู่กัน

เพราะเรานั้นคู่กัน 

Be the first to like.
loading...