เนื้อเพลง สิ้นหวัง – ชุติมา รอดอยู่สุข

เพลง : สิ้นหวัง

ศิลปิน : ชุติมา รอดอยู่สุข

เนื้อเพลง :

หวังสิ่งใด ก็ได้แต่สิ้นหวัง สิ้น.แรงพลัง ความหวังสูญสลาย สิ้นแม้ความรัก สิ้นเหมือนสิ้นศักดิ์ชาย ความฝันถูกทลาย ชีวิตจึง.มืดมน. สร้างสมธรรม ล้วนแต่.กรรมดี ใยชั่วชีวี มีแต่ไร้ผล สุดแสน.จะเบื่อ เยื่อใย.ในน้ำใจคน ขาดศีลธรรม.เสียจน เหมือนคนเกิดจากอเวจี. จะต้องทนฝืนใจ ถึงไหนกันเล่า ในเมื่อเรา. หมองเศร้า.จนเหลือที่ แม้.สิ้นหวัง ตั้งใจทำแต่ความดี รู้ตัวว่าชั่วชีวี จะมีแต่.ความสิ้นหวัง หวังสิ่งใด ก็ได้แต่สิ้นหวัง สิ้น.แรงพลัง ความหวังสูญสลาย สิ้นแม้ความรัก สิ้นเหมือนสิ้นศักดิ์ชาย ความฝัน.ถูกทลาย ชีวิตจึง.มืดมน. สร้างสมธรรม ล้วนแต่.กรรมดี ใยชั่วชีวี มีแต่ไร้ผล สุดแสน.จะเบื่อ เยื่อใย.ในน้ำใจคน ขาดศีลธรรม.เสียจน เหมือนคนเกิดจากอเวจี. จะต้องทนฝืนใจ ถึงไหนกันเล่า ในเมื่อเรา. หมองเศร้า.จนเหลือที่ แม้.สิ้นหวัง ตั้งใจทำแต่ความดี รู้ตัวว่าชั่วชีวี จะมีแต่.ความสิ้นหวัง

Be the first to like.
loading...