เนื้อเพลง เทพธิดาดอย – ชุติมา รอดอยู่สุข

เพลง : เทพธิดาดอย

ศิลปิน : ชุติมา รอดอยู่สุข

เนื้อเพลง :

..มวลเถาวัลย์ป่า ใบเขียว คดลดเลี้ยวพันเกี่ยวคบไม้ใหญ่ ฝูงมัจฉาว่ายแหวกน้ำใส เวียนวนไปภายในสายวารี มวลบุปผชาติ ดาษเนินเขางาม แลสะพรั่งแทรกตาม หินทุกก้อนมี สาวแม้วแฉล้ม แก้มสดสี กายใจพลีให้ชายเชื้อชาติไทย ..ดวงหน้าขาวผ่อง นวลไยไร้ไฝฝ้า เรือนร่างโสภา สวมเสื้อเขียว ปราดเปรียวว่องไว อ่อนหวาน ยาม.เยือก. เย็นเช่นจันทร์ สาดแสงส่องฟ้าอำไพ ดุจไฟร้อนแรงดังแสงอาทิตย์ ยามรักเข้าครอบครอง สาวเจ้าไม่คิด ที่จะรักชายบ้านเดียวกัน ทุกลม.หายใจยึดมั่นแต่ชาย หนุ่มไทยที่เจ้าหมายปอง รักเขา..ล้นใจ ..อัน.อานุภาพความรัก แท้นักประจักษ์รักยิ่งใหญ่ มีอำนาจเหนือทุกสิ่งไป มนต์ดลใจผูกพันสองชีวัน แม้วกับหนุ่มไทยฉ่ำชื่นหัวใจ ดวงฤทัยมีแต่รักที่คงมั่น ลืมสิ้นทุกสิ่งเคยผูกพัน ลืมกลางคืนกลางวันลืมเวลา ลืมสิ้นทุกสิ่ง เคยผูกพัน ลืมกลางคืน กลางวัน ลืม..เว.ลา

Be the first to like.
loading...