เนื้อเพลง สาวสวนแตง – สุรชัย สมบัติเจริญ

เพลง : สาวสวนแตง

ศิลปิน : สุรชัย สมบัติเจริญ

เนื้อเพลง :

สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ

ชื่อเสียงน้องมาลือลั่น ดังโจษจันกันทั้งทั่วกรุง

เพราะเข้าประกวด เทพีสวนแตงดาวรุ่ง

พรากเจ้ามาถึงกรุง เจ้าจึงพุ่งสู่ความสนใจ

สาวสวนแตงเปลี่ยนแปลงศักดิ์ศรี

ข่าวภาพน้องเป็นเทพี ทำให้มีชื่อเสียงเกรียงไกร

เสียงหนังสือพิมพ์ แมวมองหมายปองเจ้าไป

สู่ดารายิ่งใหญ่สู่กลิ่นไอ ของความลาวัลย์

ข่าวสังคมเขาชมไม่สร่าง

วิทยุต่างๆ มีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวัน

กลัวเจ้าเพลินจนลืมสุพรรณ

สวนแตงแหล่งเรารักมั่น เฝ้าคอยวันให้เจ้ากลับไป

สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ

พี่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันแม่แตงร่มใบ

พื้นดินแล้งแห้ง ไร่แตงเหมือนคนหมองไหม้

โปรดไปเป็นขวัญใจ กลับสู่ไร่นะสาวสวนแตง

ข่าวสังคมเขาชมไม่สร่าง

วิทยุต่างๆ มีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวัน

กลัวเจ้าเพลินจนลืมสุพรรณ

สวนแตงแหล่งเรารักมั่น เฝ้าคอยวันให้เจ้ากลับไป

สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ

พี่คิดถึงเจ้าทุกวันคอยแจ่มจันแม่แตงร่มใบ

พื้นดินแล้งแห้ง ไร่แตงเหมือนคนหมองไหม้

โปรดไปเป็นขวัญใจ กลับสู่ไร่นะสาวสวนแตง

Be the first to like.
loading...