เนื้อเพลง this is her goodbye ft. ปัญ ลัดสปัญ – จิรพรรณ อังศวานนท์ (jirapan ansvananda)

เพลง : this is her goodbye ft. ปัญ ลัดสปัญ

ศิลปิน : จิรพรรณ อังศวานนท์ (jirapan ansvananda)

เนื้อเพลง :

เพลง:  THIS IS HER GOODBYE

ศิลปิน:  จิรพรรณ อังศวานนท์

THIS IS HER GOODBYE 

DON’T LIVE IN YERTERDAY,

YOU WILL SURELY FIND A BETTER WAY

NO MORE TEARS TO CRY

DON’T WASTE HER PRECIOUS TIME

JUST SAY HELLO TO A GOODBYE

DON’T ASK THE REASON WHY

IT’S TIME TO SAY GOODBYE

SHE WON’T CHANGE HER MIND

YOU KNOW YOU WASTED HER TIME

AND SHE KNOWS IT’S TIME

FOR HER TO GO AWAY

A LOVE THAT’S HARD TO FIND

MUST BE SOMEONE WHO’S BLINDED

AND LET LOVE DIED AWAY

THE LOVE THAT SHOULD BE HERE TO STAY

BUT NOW IT’S GONE AWAY

IN SPITE OF HER GOODBYE

YOU KNOW HOW HARD THAT SHE HAS TRIED

TO KEEP THIS LOVE TO LAST

FOR THESE TWO LONELY BROKEN HEARTS

Be the first to like.
loading...