เนื้อเพลง ลั่นทมหลงทาง – สันติ ดวงสว่าง

เพลง : ลั่นทมหลงทาง

ศิลปิน : สันติ ดวงสว่าง

เนื้อเพลง :

ลั่นทม คนทับท่ม จนลั่นทุ่ง

ว่าลั่นทม เจ้าหลงทาง

หลงทิ้งกระทั้งผ้าถุง

หนุ่มกรุงเทพมาทุ่ง

ชวนลั่นทมขึ้นรถทัวว์

ลั่นทม โถลั่นทมทิ้งไร่ถั่ว

เพราะลั่นทม เบื่อหลังทุย

เลยโถมไปนั่งรถทัวว์

เที่ยวถามดูจนทั่ว

แต่ไม่ทันลั่นทมสักที่

ดนตรี 2 ห้อง..1…

2. โถ ลั่นทม ถูกท่มด้วยเงินทุ่มเท

น้องเลยสนเท่ห์

เงินเขาทุ่มหนุ่มเศรษฐี

หลงเพชรทอง น้องลั่นทมใจเต้นถี่

ทราบข่าวอีกที ว่าเขาทิ้งหมดศรัทธา

ดนตรี 2 ห้อง..1…

2. ลั่นทม พอเจ้าท้องเลยหมดค่า

โอ้ ลั่นทมเขาหลอกถึง

สุดท้ายก็ถูกนินทา

พี่นี้ยังคอยถ้า กลับคืนทุ่งนะลั่นทม

ดนตรี 10 ห้อง..8…9…

10. โถลั่นทม ถูกท่มด้วยเงินทุ่มเท

น้องเลยสนเท่ห์

เงินเขาทุ่มหนุ่มเศรษฐี

หลงเพชรทอง น้องลั่นทมใจเต้นถี่

ทราบข่าวอีกที ว่าเขาทิ้งหมดศรัทธา

ดนตรี 2 ห้อง..1…

2. ลั่นทม พอเจ้าท้องเลยหมดค่า

โอ้ ลั่นทมเขาหลอกถึง

สุดท้ายก็ถูกนินทา

พี่นี้ยังคอยถ้า กลับคืนทุ่งนะลั่นทม

Be the first to like.
loading...