เนื้อเพลง คำถาม (question) – สเลอ (slur)

เพลง : คำถาม (question)

ศิลปิน : สเลอ (slur)

เนื้อเพลง :

เพลง  คำถาม

เพราะทุกอย่างคือคำถามเธอ

มีค่าแค่ไว้เอ่ย

เพราะทุกอย่างตัวเธอรู้อยู่ คำพูดเหล่านั้นอาจ

เป็นแค่คำปลอบใจ ทุกอย่างเกิน ความควบคุม

ไร้จุดหมาย หากเธอเดินเข้าไปลำบากกาย

เพราะมันยังปิดตาย

เมื่อทุกอย่างตัวเธอรู้อยู่คำพูดเหล่านั้นอาจ

*** เป็นแค่คำปลอบใจ

ทุกอย่างเกิน ความควบคุม ไร้จุดหมาย

คำปลอบโยน ทุกอย่าง เกินความควบคุม

ฉันอาจกลาย เป็นแค่คำปลอบใจ

เป็นแค่คำปลอบใจ

Be the first to like.
loading...