เนื้อเพลง ลาสาวแม่กลอง – นคร มีชัย

เพลง : ลาสาวแม่กลอง

ศิลปิน : นคร มีชัย

เนื้อเพลง :

สิ้น แสงดาว ดุเหว่าเร่าร้อง

จากสุมทุมลุ่มน้ำแม่กลอง

พี่จำจากน้องคนงาม

แว่วหวูดรถไฟ พี่แสนอาลัย สมุทรสงคราม

คงละเมอเพ้อพร่ำ คิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลอง

ราช การทหารเรียกใช้

ลูกน้ำเค็มโอ้ทัพเรือไทย

ฝึกเตรียมเอาไว้คุ้มครอง

พี่ต้องขอลาจากแล้วแก้วตาลาถิ่นแม่กลอง

คงหวนมาหาน้อง คนสวยแม่กลองคอยพี่กลับมา

เมื่อ สงกรานต์งานวัดบ้านแหลม

เคยเที่ยวชมกับโฉมแฉล้ม เมื่อคืน ค่ำแรมเมษา

สรงน้ำร่วมน้อง ปิดทองพระ ปฎิมา

อธิษฐานรักอยู่คู่ฟ้า หวังเกิดมา ร่วม ใจ

ป้อม พระจุลไกลบ้านห่างน้อง

เมื่อฝนมาฟากฟ้าคะนอง ได้ยินถึงน้องหรือไม่

พี่ส่งสัญญาฝากฟ้าครวญมาจากห้วงหัวใจ

คือเสียงครวญหวนไห้

ทหารเรือไทยยังห่วงแม่กลอง…

Be the first to like.
loading...