เนื้อเพลง ตารางดวงใจ – นคร มีชัย

เพลง : ตารางดวงใจ

ศิลปิน : นคร มีชัย

เนื้อเพลง :

ดวง ใจ อาดูร สูญความรักในฤทัย โอ้ ชีวิตระบมตรมใน นั้นใครไหนเล่า ดังเราตรอมตรม สาปแล้ว ความรักเอย ชมเชยแต่ความระทม ผ่านความช้ำข่ม เหยียบจมใต้พระธรณี อาวรณ์ ซมซาน ร้าวรานฤดีคิดไป โลกจึงเหมือน ตะรางดวงใจ แม้ใครพบผ่าน มารแห่งชีวี ต่อนี้ไปไกลกัน ดั่งจันทร์และดวงสุรีย์ จากกันเหมือนพี่จากน้อง ที่นอง น้ำตา ที่ใดมีรัก ที่นั่น มีทุกข์ ไร้สุขเกิดกรรม โอ้จริงเหมือนคำ พระศาสดา อธิษฐานวาจา เกิดชาติใดหนา อย่ารักใคร ตารางดวงใจ อย่าได้พบพาน ดวงใจอาดูร สูญความรักไปแล้วเอย ผ่านไปเหมือน ดังลมรำเพย ชิดเชยแล้วจาก ดังกรรมบันดาล ฝากฝันลอยตามลม ระทมอยู่ในดวงมาลย์ ชั่วชีวิตผ่าน แต่ช้ำระกำดวงใจ ดวงใจอาดูร สูญความรักไปแล้วเอย ผ่านไปเหมือน ดังลมรำเพย ชิดเชยแล้วจาก ดังกรรมบันดาล ฝากฝันลอยตามลม ระทมอยู่ในดวงมาลย์ ชั่วชีวิตผ่าน แต่ช้ำระกำดวงใจ ..

Be the first to like.
loading...