เนื้อเพลง แม่กลอง – รวมศิลปินอาร์เอส

เพลง : แม่กลอง

ศิลปิน : รวมศิลปินอาร์เอส

เนื้อเพลง :

เจื้อยแจ้วแว่วเสียงสำเนียง

ขับร้อง

ดังเพลงมนต์รักแม่กลอง

ล่องลอยพริ้วหวานซ่านมา

กล่อม สาวงามบ้านอัมพวา

มนต์รักแม่กลองแว่วมา

เหมือนสายธาราแม่กลองรำพัน

พี่ต้องจากลาขวัญตานิ่มน้อง

ไม่ลืมลาสาวแม่กลอง

ต้องครวญหวนมาสักวัน

กลิ่น เนื้อนางไม่จางสัมพันธ์

เราสองล่องเรือร่วมกัน..

ร้องเพลงชมจันทร์ลุ่มน้ำแม่กลอง

ไม่ลืม น้ำใจไมตรี

สาวงามบ้านบางคณฑี เอื้ออารีเรียกร้อง

ให้ดื่มน้ำตาลพร้อมกับยิ้มหวาน

ของนวลละออง

ก่อนลาจากสาวแม่กลอง

เรา ร่วมปิดทองงานวัดบ้านแหลม

เจื้อยแจ้วแว่วเสียงสำเนียงขับร้อง

คร่ำครวญลาสาวแม่กลอง

ล่องลอยเมื่อคืนข้างแรม

กรุ่น หอมไอทะเลเคล้าแซม

มนต์รักแม่กลองแทรกแซม

คิดถึงพวงแก้มนวลสาวแม่กลอง

Be the first to like.
loading...