เนื้อเพลง หลงเสียงนาง – สันติ ดวงสว่าง

เพลง : หลงเสียงนาง

ศิลปิน : สันติ ดวงสว่าง

เนื้อเพลง :

ลา..ลา..ลา… ..แว่วสำเนียง เอียงหู ก็รู้ว่านาง ช่างสุขจัง ลูกจ้าง คนถางไร้ แอบปองรัก น้องสาว บนเขาใหญ่ พี่สุขใจ เมื่อได้ ยินเสียงนาง ลา..ลา..ลา… ..เฝ้าเหม่อมอง นวลน้อง บนเขาชัน จิตผูกพัน ทุกวัน ไม่เว้นว่าง เธอเป็นใคร อยู่ไหน นะเอวบาง อย่าปิดบัง อำพราง เลยเนื้อเย็น ลา..ลา..ลา… ..เจ้าคนดี หลอกพี่ ดั่งผีอำ อย่าใจดำ มัวทำ เป็นล้อเล่น เสียงสะท้อน กระดอน จากเขาเด่น พี่ยากเห็น หรือเป็น นางไม้ป่า ลา..ลา..ลา.. ..โอ้โฉมยงค์ พี่หลง แค่เสียงเธอ พี่พร่ำเพ้อ ถึงเธอ เจียนบ้า เหตุไฉน จึงไม่ เวทนา พี่คอยหา อนงค์ หลงเสียงนาง ดนตรี 8 Bars…7… 8…ลา..ลา..ลา.. ..โอ้โฉมยงค์ พี่หลง แค่เสียงเธอ พี่พร่ำเพ้อ ถึงเธอ เจียนบ้า เหตุไฉน จึงไม่ เวทนา พี่คอยหา อนงค์ หลงเสียงนาง ลา..ลา ..ลา..

Be the first to like.
loading...