เนื้อเพลง สืบทอดเจตนา – คาราบาว

เพลง : สืบทอดเจตนา

ศิลปิน : คาราบาว

เนื้อเพลง :

ดวงตา ของเจ้า ลุกโชน

เสียง ตะโกน

ของเจ้า ก้องไพร

บัดนี้ เจ้านอน ทอดกาย

จาก ป่าไป ด้วยดวง ใจ กังวล

วาจา ของเจ้า จริงจัง

มี พลัง เหมือนดัง มีมนต์

นักสู้ ของประชา ชน

จะมี กี่คน ทำได้ดั่ง เจ้า

สืบ นาคะ เสถียร

เป็นบท เรียน ของกรม ป่าไม้

หัวหน้า รักษา .พง.ไพร

จังหวัด อุทัย

ณ.ห้วย ขาแข้ง

สองมือ เจ้าเคย ฟัน ฝ่า

อีกสอง ขา เจ้าย่าง ย่ำ ไป

ลัดเลาะ สุมทุมพุ่ม ไม้

ตระเวนไพร ให้ความ คุ้มครอง

ดูแล สารทุกข์ สารสัตว์

ในป่า รกชัด หลังห้วย ลำคลอง

ขาแข้ง เหมือนดังขา น่อง

สองขาเจ้า ย่ำ

นำความร่ม เย็น

สืบ นาคะ เสถียร

เป็นบท เรียน ข้าราชการ ไทย

ถือประโยชน์

ของชาติ เป็นใหญ่

ถึงตัว จะตาย

ไม่เสียดาย ชี วา

….ดนตรี..

สืบ นาคะ เสถียร

เป็นบท เรียน ของกรม ป่าไม้

หัวหน้า รักษา .พง.ไพร

จังหวัด อุทัย

ณ.ห้วย ขาแข้ง

เช้าวัน ที่หนึ่ง กันยา

ในราว ป่า เสียงปืน กึกก้อง

หยาดนี้ เพื่อนน้ำ ตานอง

จากข่าว ร้าย กลางป่า อุทัย

วิญญาน เจ้าจง รับรู้

คนที่ยัง อยู่

ยังยืน หยัด ต่อไป

เพื่อนเอ๋ย หลับให้ สบาย

เจ้าจากโลก ไป

มิให้ สูญเปล่า

สืบ เอ๋ย เจ้า จากไป

ไม่สูญ เปล่า

สืบ เอ๋ย เจ้า จากไป

ไม่สูญ เปล่า

สืบ เอ๋ย เจ้า จากไป

ไม่สูญ เปล่า

สืบ เอ๋ย เจ้า จากไป

ไม่สูญ เปล่า

Be the first to like.
loading...