เนื้อเพลง นกร้องน้องช้ำ – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เพลง : นกร้องน้องช้ำ

ศิลปิน : พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง :

(นกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตาย)

(นกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตาย)

.น้อง คอย น้องคอยรักครวญคร่ำ

.ถึงใจ ตรมช้ำ

.ยอมฝืนกล้ำ หม่นหมอง

.ฟังเสียงนก เหมือนมีดกรีด ใจน้อง

.ฟังเสียงนก เหมือนมีดกรีด ใจน้อง

.เสียงนก เรียกน้ำข้างคลอง

.ใจของน้อง ยิ่งตรม

.น้ำ ลง น้ำลงน้องร้องไห้

.รักเอย อยู่ไหน

.ใจเอ๋ยใจ ขื่นขม

.คำสัญญามา เป็นอื่น เลิกล้ม

.คำสัญญามา เป็นอื่น เลิกล้ม

.น้องจึงเงียบเหงาเศร้าซม

.ทรวงระทม รักเศร้าสะท้อน

.เหมือนคนบ้านนาเขาว่าเขาพูด

.ว่านกกระปูดตาแดง

.น้ำแห้งก็ตาย แน่ นอน

.นกร้องครวญคร่ำ

.เมื่อน้ำ จากจร

.ร่ำร้อง อุทรณ์

.จนน้ำขึ้นจึงคืนกลับรัง

.ช้ำ ใจ ช้ำใจเพราะคอยพี่

.น้ำลง ปีนี้ ใจน้องนี่ ผิดหวัง

.คลองน้ำใจ ไหลลงไม่ หยุดยั้ง

.คลองน้ำใจ ไหลลงไม่ หยุดยั้ง

.แม้ไม่ไหลคืนกลับรัง

.ใจน้องพัง เสียแน่คราวนี้

(นกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตาย)

(นกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตาย)

Be the first to like.
loading...