เนื้อเพลง คนเหมือนกัน – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เพลง : คนเหมือนกัน

ศิลปิน : พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง :

น้องเอยเกิดมาเป็นคน

จะมีหรือจน

ก็หนีไม่พ้นเป็นคนเช่นกัน

มีหูมีตามีหน้ามีปากมีฟัน

ถึงต่างเพศผิวพรรณ

ก็คนเหมือนกันนั่นแหละหนา

ถึงพี่จะเป็นคนจน

ตากแดดตากฝน

ก็สุขใจล้นเป็นคนบ้านนา

พอถึงวันโกน วันพระก็เข้าวัดวา

ฟังเทศน์ของหลวงตา

แล้วเก็บเอามาคิดเป็นกำไร

หลวงตา ท่านว่าเอาไว้ข้อหนึ่ง

ยิ่งคิดยิ่งซึ้ง ซึ้ง เข้าสู่หัวใจ

ว่าคนชื่อน้อย

บางทีรูปร่างโตใหญ่

บางคนชื่อหญิงทำไม

ถึงได้หน้าบึ้งอยู่ตลอดวัน

น้องเอยเกิดมาเป็นคน

จะมีหรือจน

ก็หนีไม่พ้นความตายเช่นกัน

เราเกิดเป็นคน

มองเห็นคนไม่สำคัญ

คิดเหยียบย่ำหยามกัน

เขาว่าคนนั้นมิใช่เป็นคน

…น้องเอยเกิดมาเป็นคน

จะมีหรือจน

ก็หนีไม่พ้นความตายเช่นกัน

เราเกิดเป็นคน

มองเห็นคนไม่สำคัญ

คิดเหยียบย่ำหยามกัน

เขาว่าคนนั้นมิใช่เป็นคน…

Be the first to like.
loading...