เนื้อเพลง ฝนตกฟ้าร้อง – สันติ ดวงสว่าง

เพลง : ฝนตกฟ้าร้อง

ศิลปิน : สันติ ดวงสว่าง

เนื้อเพลง :

ถึงฝน จะตก ถึงฟ้า จะร้อง

ถ้าได้มาเห็นหน้าน้องแล้วพี่สบาย สบาย

อยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝน

เกิดเป็นคนเมื่อถึงที่ก็ตาย

ฝ่า ฝน ด้นมา ฝ่า อันตราย

เปียก โชก ทั้งกายเพราะอยากจะเห็นหน้าเธอ

ดนตรี 4 Bars…3…

4.ถึงฝน จะตก ถึงฟ้า จะร้อง

ถ้าไม่ได้เห็นหน้าน้องพี่ต้องละเมอ ละเมอ

เข้าพรรษาบนฟ้าก็ครึ้มเมฆฝน

ตกเสียจนถนนน้ำนองเอ่อ

บุก โคลนฝนพรำ ย่ำมาหาเธอ

แต่ แล้ว ไม่เจอ พี่แทบจะกินยา ตาย

ดนตรี 4 Bars…3…

4.ฝนตก บ้านน้อง ฟ้าร้องถึงบ้านพี่

หัวใจพี่โดนขยี้ แตก สลาย

บุกน้ำย่ำโคลน ฝ่าสายฝนมาแทบตาย

น้องมาหนีตามชาย ไปกับสายฝน พรำ

ดนตรี 4 Bars…3…

4.ถึงฝน จะตก ถึงฟ้า จะร้อง

พี่ไม่เคยหนีหน้าน้อง ไม่น่าใจดำ ใจดำ

ต่อ ไปนี้อกพี่ก็คง กลัดหนอง

เฝ้าแต่มองฟากฟ้าเมื่อฝนพรำ

หน้า ฝน ทุกปี อกพี่ ระกำ

เมื่อ ยาม ฝนพรำแล้วพี่จะเห็นหน้าใคร

ดนตรี 4 Bars…3…

4.ฝนตก บ้านน้อง ฟ้าร้องถึงบ้านพี่

หัวใจพี่โดนขยี้ แตก สลาย

บุกน้ำย่ำโคลน ฝ่าสายฝนมาแทบตาย

น้องมาหนีตามชาย ไปกับสายฝน พรำ

ตนครี 4 Bars…3…

4.ถึงฝน จะตก ถึงฟ้า จะร้อง

พี่ไม่เคยหนีหน้าน้อง ไม่น่าใจดำ ใจดำ

ต่อ ไปนี้อกพี่ก็คง กลัดหนอง

เฝ้าแต่มองฟากฟ้าเมื่อฝนพรำ

หน้า ฝน ทุก ปีอกพี่ ระกำ

เมื่อ ยาม ฝนพรำแล้วพี่จะเห็นหน้าใคร.

Be the first to like.
loading...