เนื้อเพลง เวลาที่มี – goose

เพลง : เวลาที่มี

ศิลปิน : goose

เนื้อเพลง :

วันทุกวันที่มี เจอะเจอผู้คนมากมาย

ทุกเรื่องราวที่ผ่านไป กลายเป็นความทรงจำ

*ที่เรานั้นมี ที่เรานั้นมี

(ซ้ำ *,*,*)

วันที่ทุกๆอย่าง ถูกปิดบังและถูกกลืนหาย

สิ่งที่เคยเข้าใจ กลับเป็นสิ่งสุดท้าย

(ซ้ำ *,*)

ทุกอย่างที่เราเคยมี ทุกวัน เลือนลาง กับเวลา ที่เราเคยมี

บางสิ่ง หายไป กับความจริง ที่เราเคยมี

ไม่อาจ ย้อนมา วันเวลา ที่เราเคยมี เหลือเพียงแค่เรา

Be the first to like.
loading...