เนื้อเพลง ไม่มีทาง – edd-mart

เพลง : ไม่มีทาง

ศิลปิน : edd-mart

เนื้อเพลง :

ท้องฟ้าและท้องทะเล

เห็นทีไรก็ดูคู่กัน

แต่ความจริงมันไม่มีวัน

ที่ฟ้าทะเลจะมาพบกับ

ก็คงเหมือนเราสองที่ยังทนทรมาน

อาจดูว่าเราคู่กัน

แต่ใจ..สุดไกลเกินขว้า

ยิ่งรักยิ่งเหนื่อย..เหนื่อยล้าเกินไป

ขาดความเข้าใจก็ควรเลิกรา

ยิ่งฝืน..ยิ่งผิด

ยิ่ง..เสียเวลา

ดั่งฝืนทะเลกับฟ้าให้เจอกัน

ท้องฟ้าและท้องทะเล

เหมือนตัวเราต้องยอมเข้าใจ

ไม่มีทางจะเป็นไปได้

จะฝืนกันไปตัดใจเสียที

ก็คงเหมือนเราสองที่ยังทนทรมาน

อาจดูว่าเราคู่กัน

แต่ใจ..สุดไกลเกินขว้า

ยิ่งรักยิ่งเหนื่อย..เหนื่อยล้าเกินไป

ขาดความเข้าใจก็ควรเลิกรา

ยิ่งฝืน..ยิ่งผิด

ยิ่ง..เสียเวลา

ดั่งฝืนทะเลกับฟ้าให้เจอกัน

ก็คงเหมือนเราสองที่ยังทนทรมาน

อาจดูว่าเราคู่กัน

แต่ใจ..สุดไกลเกินขว้า

ยิ่งรักยิ่งเหนื่อย..เหนื่อยล้าเกินไป

ขาดความเข้าใจก็ควรเลิกรา

ยิ่งฝืน..ยิ่งผิด

ยิ่ง..เสียเวลา

ดั่งฝืนทะเลกับฟ้า

ยิ่งรักยิ่งเหนื่อย..เหนื่อยล้าเกินไป

ขาดความเข้าใจก็ควรเลิกรา

ยิ่งฝืน..ยิ่งผิด

ยิ่ง..เสียเวลา

ดั่งฝืนทะเลกับฟ้า….มันป่วยการ

Be the first to like.
loading...