เนื้อเพลง สมศักดิ์ศรีวิถีคนกล้า สมศักดิ์ เหมรัญ

นอนตาหลับแล้ว จากนี้ไม่มีอะไรติดค้าง ฟ้าสว่าง เปิดทางให้เห็นฝั่งฝัน เคยแพ้ชีวิต ล้มลุกคลุกคลานมา
นาน ก็แค่เมื่อวาน วันวานที่มันผ่านเลย
เพราะไม่เคยท้อ แม้ต้องถอย ย่ำรอยเดิมสักกี่ครั้ง หัวใจยัง ฝ่าฟัน ไม่ยอมหยุดเฉยฃ
ไม่หวัง ไม่รอ ราชรถเข้ามาเกย เพราะรู้ไม่เคย สมหวังด้วยการนั่งรอ
* ร่างกายอ่อนล้า แต่ใจกล้าเดิน ฝันไม่ไกลเกิน ขอแค่ก้าวเดิน ด้วยความศรัทธา

 เชื่อในศักดิ์ศรี มั่นในวิถีของคนกล้า วันนี้ข้ามเส้นชัยมา ขอยิ้มทั้งน้ำตาให้สาใจ
( * )

นอนตาหลับแล้ว จากนี้ ไม่มีอะไรติดค้าง ทุกข์ที่ผ่าน ปล่อยวาง เอาไว้ข้างหลัง ชีวิตที่มีจากนี้แม้ไม่จีรัง
แต่ยังได้ทำ ความฝันให้เป็นดังใจ ชีวิตที่มี จากนี้แม้ไม่จีรัง ยังได้ทำ ตามฝันให้เธอภูมิใจ

Be the first to like.
loading...