เนื้อเพลง ปิดปรับปรุงหัวใจ…ชั่วคราว หลิว อาจารียา พรหมพฤกษ์

ใครทำอะไรไม่ดี ก็ต้องมีการปรับปรุง
ใครเจอแต่เรื่องวุ่นวาย ทำอะไรไม่รุ่ง
ก็ต้องปรับปรุงแก้ไข
สิ่งที่หวังไม่ได้อย่างหวัง มันก็ต้องเสียใจธรรมดา
เหมือนกับเราตอนนี้ อยู่ดี ๆ แฟนก็บอกเลิกรา
เจ็บโดยไม่ทันตั้งตัว ใจสลายต้องเสียน้ำตา
เกิดเป็นแผลที่ใจ ไม่รู้จะใช้ยาอะไรรักษา
คนที่ฉันรัก มาทำให้ฉันเสียใจ
ฉันเลยต้องปิดปรับปรุงหัวใจชั่วคราว
รอให้รอยร้าวในหัวใจหายก่อน
ฉันเลยต้องปิดปรับปรุงหัวใจ ต่อไปจะไม่เป็นคนใจอ่อน
วันไหน หัวใจหายแน่นอน เจอใครมาอ้อนฉันจะไม่อ่อนไหว
รู้ว่าอะไรมันเจ็บ ก็เก็บเอาไว้เป็นครู
รู้ว่าอะไรมันแย่ ก็ต้องหาทางแก้ไข
ตอนนี้ฉันปิดปรับปรุงซ่อมแซมหัวใจ
หายเจ็บเมื่อไหร่ จะเปิดป้ายหัวใจอีกที
เหมือนกับเราตอนนี้ อยู่ดี ๆ แฟนก็บอกเลิกรา
เจ็บโดยไม่ทันตั้งตัว ใจสลายต้องเสียน้ำตา
เกิดเป็นแผลที่ใจ ไม่รู้จะใช้ยาอะไรรักษา
คนที่ฉันรัก มาทำให้ฉันเสียใจ
ฉันเลยต้องปิดปรับปรุงหัวใจชั่วคราว
รอให้รอยร้าวในหัวใจหายก่อน
ฉันเลยต้องปิดปรับปรุงหัวใจ ต่อไปจะไม่เป็นคนใจอ่อน
วันไหน หัวใจหายแน่นอน เจอใครมาอ้อนฉันจะไม่อ่อนไหว
รู้ว่าอะไรมันเจ็บ ก็เก็บเอาไว้เป็นครู
รู้ว่าอะไรมันแย่ ก็ต้องหาทางแก้ไข
ตอนนี้ฉันปิดปรับปรุงซ่อมแซมหัวใจ
หายเจ็บเมื่อไหร่ จะเปิดป้ายหัวใจอีกที
 

Be the first to like.
loading...