เนื้อเพลง ณ จุดนี้ เฟรม AF8

อยากจะร้อง เพลงนี้ให้เธอ แม้ว่าเธอ ไม่มีตัวตน ถ้าวันนี้ มีใครแค่สักคน จะร้องเพลง ให้เธอคนนั้น
หยิบกีต้าร์ มาแล้วเล่นไป ด้วยหัวใจเลื่อนลอยทุกวัน จะไปร้อง เพื่อใครที่ไหนกัน แค่ขอใครสักคนนั่งฟัง

 * มันจะมีไหม (ก็หรือมันจะไม่มี)  มันจะเจอไหม (ก็หรือมันจะไม่เจอ) ส่งลงมาให้ฉันสักคนได้ไหม
ส่งคนรักฉันมาได้แล้ว โปรดเถิดฟ้า ฉันรอมาแสนนาน
** ไม่ต้องนางฟ้าให้มันดูเลิศเลอ แค่คนธรรมดาแล้วกัน จะส่งวันนี้หรือว่าจะเมื่อไหร่
ก็เหงาอยู่มากมายมาย ณ จุดนี้
ถ้าไม่เหงา จะไม่ว่าเลย จากที่เคยไม่สนใจใคร แต่วันนี้ มีเพลงตั้งมากมาย อยากให้ใครสักคนที่ได้ฟัง
( * / ** )
( * )
ไม่ต้องนางฟ้าให้มันดูเลิศเลอ แค่คนธรรมดาแล้วกัน จะส่งวันนี้หรือว่าจะเมื่อไหร่
ก็เหงาอยู่มากมายมาย ณ จุดนี้
( ** )

Be the first to like.
loading...