เนื้อเพลง เหนือกาลเวลา ArtFloor

ถึงเวลาที่ต้องจบ ถึงเวลาที่ต้องจาก
ถึงเวลาที่ฉันต้องไป
ด้วยอะไรหลาย ๆ อย่าง ทำให้เราต้องพลัดพราก
ทำให้เธอกับฉันต้องไกล
เก็บเอาความรักนั้น เก็บเอาความเศร้าใจ
เก็บอารมณ์ใด ๆ เก็บทุกความไหวหวั่น
เก็บใส่ชั้นความทรงจำ วางไว้ใกล้ ๆ กัน
เรานั้นจะไม่จากกันไป
เพราะเธอจะอยู่ในใจฉัน ตลอดกาล
และฉันจะอยู่ในใจเธอนั้น ตลอดไป
ร่องรอยความรักจะคงอยู่ อยู่เหนือโลกทั้งใบ
เก็บรักของเราเอาไว้ อยู่เหนือกาลเวลา
วันหนึ่งเราจะได้เจอ วันหนึ่งเราจะไม่จาก
เราจะเดินเคียงข้างกันไป
รักของเราจะคงอยู่ รักของเราจะเคียงอยู่
เดินไปตามระยะทางไกล
เก็บเอาความรักนั้น เก็บเอาความเศร้าใจ
เก็บอารมณ์ใด ๆ เก็บทุกความไหวหวั่น
เก็บใส่ชั้นความทรงจำ วางไว้ใกล้ ๆ กัน
เรานั้นจะไม่จากกันไป
เพราะเธอจะอยู่ในใจฉัน ตลอดกาล
และฉันจะอยู่ในใจเธอนั้น ตลอดไป
ร่องรอยความรักเธอคงอยู่ อยู่เหนือโลกทั้งใบ
เก็บรักของเราเอาไว้ อยู่เหนือกาลเวลา
อยู่เหนือกาลเวลา
เพราะเธอจะอยู่ในใจฉัน ตลอดกาล
และฉันจะอยู่ในใจเธอนั้น ตลอดไป
ร่องรอยความรักจะคงอยู่ อยู่เหนือโลกทั้งใบ
เก็บรักของเราเอาไว้
เพราะเธอจะอยู่ในใจฉัน ตลอดกาล
และฉันจะอยู่ในใจเธอนั้น ตลอดไป
ร่องรอยความรักจะคงอยู่ อยู่เหนือโลกทั้งใบ
เก็บรักของเราเอาไว้ อยู่เหนือกาลเวลา

Be the first to like.
loading...