เนื้อเพลง เชียงใหม่ Tabasco

นาทีนี้ ความรุนแรงกัดดันที่มีในอากาศ
บั่นทอนจิตใจให้ความอดทนเริ่มน้อยลง
อากาศดีดีที่เค้าว่ามีอยู่ที่ไหน ที่ไหนกัน
ความฝัน เป็นร้อยเป็นพันที่ฉันนั้นเคยได้วาดไว้
กลับพังทลายเพราะความเป็นจริงที่โหดร้าย
อนาคตดีดีที่เค้าว่ามีอยู่ที่ไหน ที่ไหนกัน
บางกอก เมืองที่มีแต่คนอย่างเธอที่กลิ้งกลอก
สีสันมากมายที่มีก็กลายหม่นหมอง
ชีวิตที่ดีที่เค้าว่ามีอยู่ที่ไหน ที่ไหนกัน
ลาก่อน คงถึงเวลาที่ฉันก็คงต้องเตรียมพร้อม
ออกก้าวเดินทางด้วยแรงศรัทธาที่เปี่ยมล้น
โอกาสดีดี ที่เค้าว่ามีอยู่ที่ไหน จะไปหา
เมืองใหม่ เมืองที่มีแต่คนที่ดีที่เข้าใจ
เมืองที่มีอากาศที่ดีที่ใฝ่ฝัน
เมื่อที่มีแต่วันที่ดีที่สดใส จะไปหา

Be the first to like.
loading...