เนื้อเพลง การเดินทางของเข็มนาฬิกา BU Lapin

แม้ว่า เข็มนาฬิกา จะเดินวนเวียนไปอย่างช้าๆ
ไม่มีจุดหมายปลายทางข้างหน้าแต่ก็เดินวนไปตามทางเวลา
เปรียบเธอดั่งเข็มสั้นของเวลา ที่เดินวนไป ทางไหนก็ต้องเจอ
ดั่งเธอกับฉันที่เราต้องเจอ ไม่ว่าเธอจะอยู่ตรงไหน

* อยากให้เธอ เป็นเข็มสั้นของเวลา ส่วนฉัน ก็เป็นเข็มยาวคู่กัน
จะขอให้ทุกวัน มีแต่ฉันและมีเธอไปทางไหนก็ต้องเจอ
อยากให้เธอเดินไปจนสุด   
ฟ้า **ด้วยกัน อยู่ตรงไหน ยังคงมีกันและกัน
จะไกลแค่ไหน ก็ไม่ไหวหวั่น เพราะทุกที่นั่นต้องมี ฉันและ มีเธอ
การเดินทางของเข็มนาฬิกา จะอยู่คู่กันตรงนี้เสมอ
เหมือนความรักของฉัน ฉัน และเธอ จะอยู่คู่กันเหมือนกับเข็ม  นาฬิกา

ชีวิตเราต้องมีวันข้างหน้า ไม่เดินกลับมาเหมือนเข็มเวลา
ไม่มี วันย้อนคืนมา จะเดินกลับมาเพื่อจะแก้สิ่งไหน

*,**

Be the first to like.
loading...