เนื้อเพลง ขาดใจ เจย์-ซี

สายตาของเธอ ที่เธอจ้องมา
พร้อมรอยน้ำตา มันสื่อความหมาย
เธอต้องการไปจาก ไปจากฉัน
หรือเธอจะมา เพื่อบอกลา

อย่านะ..อย่าจากฉัน ฉันอาจขาดใจ
อย่านะ..อย่าบอกฉัน ว่าเธอจะไป
ไปพบคนที่ดี ที่ดีกว่าฉัน
หากฉันไม่มีเธอ คงขาดใจ

ขอเธอได้มอง และลองถามใจ
มีใครข้างใน เธอตอบได้ไหม
เธอต้องการไปจาก ไปจากฉัน
หรือเธอจะมา เพื่อบอกลา

อย่านะ อย่าจากฉัน ฉันอาจขาดใจ
อย่านะ อย่าบอกฉัน ว่าเธอจะไป
ไปพบใครที่ดี ที่ดีกว่าฉัน
หากฉันไม่มีเธอ คงขาดใจ

Donෲt you go no อย่านะ ฮือ෥
Donෲt you go no
No, no, no, no อย่าจากฉัน
Donෲt you go no, no

Donෲt you go no อย่านะ ฮือ෥
Donෲt you go no
No, no, no, no อย่าจากฉัน
Donෲt you go no, no

Donෲt you go no อย่านะ ฮือ෥
Donෲt you go no
No, no, no, no อย่าจากฉัน
Donෲt you go no, no

Donෲt you go no
Donෲt you go no
No, no, no, no
Donෲt you go no, no อย่านะ…

Be the first to like.
loading...