เนื้อเพลง หมดลาน อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

จิตหดหู่ ไม่ดูไม่แล ไม่อยากแคร์ ไม่มองไม่สนใจ
 เจ็บเก็ดกด อารมณ์ข้างใน เก็บเอาไว้นานคงระเบิด
ผิดระเบียบ กฎเกณฑ์ของใจ ที่ออกไว้บังคับเป็นสัญญา กับกลับกรอก กลับคำเรื่อยมา
จนอ่อนล้ามันเพลียในหัวใจ
* ภาคทัณฑ์เอาไว้กี่หนกันเล่า แต่เธอก็ทำเหมือนเก่า
 ภาคทัณฑ์เอาไว้กี่หนกันเล่าใยไม่หลาบไม่จำ
ใจหมดลาน หมดแล้วไม่ยอมไขต่อ
ทนเจ็บพอ มันท้อมันแท้มากมาย เหนื่อยมานาน
เหนื่อยกายนั้นไม่เท่าไหร่ แต่ตามเธอเหนื่อยใจ หมดลาน
แบ่งอย่างอื่น ยังพอให้ไป แต่แบ่งใจเป็นใครล่ะใครยอม
 ริ้นไม่ไต่ ไรไม่ตอม จะถนอมเธอไว้ให้นานนาน
( * )
** ใจหมดลาน หมดแล้วไม่ยอมไขต่อ ทนเจ็บพอ มันท้อมันแท้มากมาย
เหนื่อยมานาน เหนื่อยกายนั้นไม่เท่าไหร่ แต่ตามเธอเหนื่อยใจ….หมดลาน
ใจหมดลาน หมดแล้วไม่ยอมไขต่อ ทนเจ็บพอ มันท้อมันแท้มากมาย
เหนื่อยมานาน เหนื่อยกายนั้นไม่เท่าไหร่ แต่ตามเธอเหนื่อยใจ
 ( ** )
เหนื่อยมานาน เหนื่อยกายนั้นไม่เท่าไหร่ แต่ตามเธอเหนื่อยใจ….หมดลาน

Be the first to like.
loading...