เนื้อเพลง เธอลำเอียง อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

บนทางเดิน จากวันนั้น ที่เคยฝันร่วมกันอยู่เคียง
เสียงเธอพร่ำบอก ไม่ได้แกล้งหลอก
จะมีเราสองคน อย่างนี้
* เธอเจอใครที่มั่งมี ต่อแต่นี้เรามันเป็นสาม เขาเป็นคู่แข่ง
 เข้ามาข้องเกี่ยวเกี่ยวเอาใจของเธอจากไป
** ความจริงใจฉันเป็นอาทร ฉันแสดงออกมาจากใจ
 ตัวเราเองไม่มีอะไร ที่คอยให้จึงต่างจากเขา
เธอจึงมองข้ามไปดังเงา ทิ้งให้เศร้าบนความฝันเดิม
*** ความปราชัยที่เธอลำเอียง จะต้องเสียใจคงหมดเธอ ฉันนั่งมองเหม่อ น้ำตานองเอ่อ
ปลอบใจเราทุกวัน คนแพ้   ฉันนั่งมองเหม่อ น้ำตานองเอ่อ ปลอบใจเราทุกวัน คนแพ้
( * / ** / *** )

( ** / *** )

ฉันนั้งมองเหม่อ น้ำตานองเอ่อ    ปลอบใจเราแทนเธอทุกวัน คนแพ้

Be the first to like.
loading...