เนื้อเพลง ใจบางๆ หนุ่มเสก

เป็นเพราะเรา เป็นเพราะเรามากกว่า เป็นเพราะใจ
เป็นเพราะใจเราอ่อน  อ่อนแออยู่เสมอ เพียงพบคนถูกใจ
เก็บมาใส่ดวงใจฉันไว้ ฝันลมๆ มากมาย  แล้วเป็นไง
พอหัวใจต้องเจ็บ   เค้าคนดี มีแล้วมีคนอื่น  
เจ็บใจอยู่อย่างนั้น เพียงพบความผิดหวัง ไ
ด้แต่ปลอบปลอบใจตัวเอง หวังอะไรมากมาย นะใจ
 * เป็นเพราะใจเราอ่อน อยากทำหัวใจขึ้นใหม่
อยากตบแต่งดวงใจเล็กๆ ให้แข็งแรงพอจะทนไหว
พอแล้วพอ พอฉันพอดีกว่า คิดไปเอง ทำให้ใจต้องเจ็บ
สุขเพียงสุขเล็กน้อย ยามพบคนถูกใจ
แต่พอเจ็บ มันเจ็บเกินใคร เป็นเพราะใจเราบางเหลือเกิน
( * )

Be the first to like.
loading...