เนื้อเพลง น้ำเซาะทราย เรนโบว์

ชีวิต หมดสิ้นความหมาย เพราะรักเหือดหาย
 ละลายไปจากหัวใจ  เป็นเหมือนดังทราย
แห้งแล้งทุรนทุราย ตะเกียกตะกายทน
กันอยู่อย่างสิ้นหวัง เพราะรักเปรียบเหมือนดังน้ำ
หล่อเลี้ยงใจกัน รักทำให้ความร้อนคลาย แต่รักจากเธอ สาดซัดรุนแรงทำลาย
ใจก็คงคล้าย ดั่งทรายถูกน้ำเซาะพัง
* น้ำเซาะทราย จนแหลกสลาย ละลายไปกับ สายน้ำ ใจ เป็นเช่นดังทราย
จึงถูกทำลาย ง่ายดายไม่เหลือเลย
** เมื่อรัก กลับกลายเป็นแค้น  เจ็บนี้แอบแฝง ทิ่มแทงรุนแรงเหลือ ทน
ใจเริ่มเสื่อมทราม ความชั่วสิงใจของคน ที่สุดก็คง จบลงด้วยความร้าวราน
( * / ** )
ที่สุดก็คง จบลงด้วยความ ร้าว ราน

Be the first to like.
loading...