เนื้อเพลง ไร่อ้อยคอยรัก – หนู มิเตอร์

เพลง : ไร่อ้อยคอยรัก

ศิลปิน : หนู มิเตอร์

เนื้อเพลง :

หนาวเริ่มเยือนมาแล้วน้อง

พี่ร่ำร้องเรียกน้องบัวลอย

ใครเล่าใครเขาหมายเหม่อคอย

พี่ใจลอย ไร่อ้อยคงเหลือแต่ซาง

น้องเจ้าไม่หันมาแล

พี่ชะแง้หนาวแท้นวลปราง

ลมหนาวเอยข้าเคยกอดนาง

กลับอ้างว้าง ลมพาพัดนางสู่กรุง

* ไร่อ้อยแห้งเฉาเพราะเจ้าไม่อยู่

พี่ทนอดสูเฝ้าดูเจ้ารุ่ง

สวมเพชรวงใหญ่อยู่ในเมืองกรุง

เพลินกลิ่นหอมฟุ้ง ลืมบ้านมุงหญ้าคา.

** หนาวพี่ก็หนาวไม่น้อย

หนุ่มไร่อ้อยบุญน้อยหนักหนา

คงชวดชมเจ้าแล้วแก้วตา อ้อยแห้งคา

อ้อมแขนคอยแฟนกลับคืน

(ซ้ำ *, **)

Be the first to like.
loading...