เนื้อเพลง สูตรรักนักเรียน วง พลอย

* เส้นตรงเส้นหนึ่ง  ตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่ง
เอามุมประชิดรวมกัน เท่ากับสองมุมฉาก
เส้นตรงสองเส้นนี้ ทำมุมเป็นแฟนกัน      
ส่วนเธอกับฉันยังอยู่ในวัยศึกษา
ย่อมดีนักหนา เป็นเส้นขนานกัน
เพราะเส้นขนานไม่มีพรากจากกัน ไว้เรียนจบเมื่อไร จุดจุดจุดจุด
( * )
เส้นตรงอย่างฉันจะขยันศึกษา ไม่ทำเชื่องช้า   หรือทำขี้เกียจเป็นเส้นนอน
ไม่ให้ใครติฉิน ไม่ปีนเส้นเธอก่อน ไว้เรียนจบเมื่อไร จุดจุดจุดจุด
( * )
ขอเพียงแค่เธอ ก็อย่าไปหลงเส้นใหญ่ ที่เรียกกันทั่วไป เส้นใหญ่คือเส้นก๋วยจั๊บ
เร่งเรียนเข้าไป เอาเกียรตินิยมมาประดับ ไว้เรียนจบเสร็จสรรพ จุดจุดจุดจุด
( * /  * / * )

Be the first to like.
loading...