เนื้อเพลง กลัวบาป วง พลอย

ไม่อยบากร้องไห้ให้ใครๆเห็น กลัวจะเป็นเช่น
อุทกกภัย ฉันเคยร้องไห้ด้วยความดีใจ
น้ำตาไหลเป็นที่อาศัยของปลา ไม่อยากร้องไห้
ให้ใครๆเห็น จึงจำเป็นต้องเก็บไว้ในอุรา
เพลงรักก็สมกับลมนำพา หมู่นกกา เริงร่ากู่ร้องก้องไพร
* แต่ฉันวันนี้ วันเวลาที่ทำให้เธอเสียใจ
 น้ำตาทุกหยดเหมือนกรดน้ำลาย ทุกสิ่งสิ้นไปทั่วทั้งโลกา
** ไม่อยากร้องไห้ใหใครๆเห็น
จึงจำเป็นต้องเก็บไว้ในอุรา ขืนทำร่วงหล่นบนพสุธา
 แม้เทวดาต้องพากันจมน้ำตาย
( * / ** )

Be the first to like.
loading...