เนื้อเพลง ฝากลม โจ พรคเณศ

วอนฝากลมไป พัดความห่วงใย  ถึงคนไกลคนหนึ่ง    
คนที่เคยซึ้ง เคยชิดชมเคียงใกล้ มาบัดนี้ไกลห่าง
วอนลมช่วยสั่งว่ายังห่วงใยวอนฝากตะวันนั้นนำอุ่นไอ ไว้ในกายเธอหน่อย
ไออุ่นเพียงน้อย แทนแขนคนเคยกอด  เคยพรอดรักเคียงกาย เป็นดังแสงไฟ ชี้ทางให้เธอ
*จากใจคน คอยห่วงใย    จากดวงใจรักอยู่เสมอ  ขอทวยเทพปกป้องเธอ ขอให้เธอพบเจอในสิ่งดี
** วอนฝากดวงจันทร์ ร้อยพันหมื่นดาว  แสงสกาวพราวผ่อง    คอยเฝ้าคอยมอง
ยามที่เธอนอนหลับ จนล่วงลับราตรี  นอนนอนฝันดีฝันดีเถิดเอย
( * / ** / * )

Be the first to like.
loading...