เนื้อเพลง เทวดาเดินดิน แจ้ ดนุพล

ใช่อยากเด่น อยากเป็นเทวดา เสื้อและผ้า
เราก็แต่งเหมือนใครๆ เราซื้อใน ตลาดขายของเก่าๆ

ไอ้ตัวเรา ก็เท่านี้
* ใช่อยากเด่น เป็นผู้นำหรือตาม ยอมรับในความเท่ากัน
บรรดามี คนทุกคนมีค่างาม ในความดี
โลกจึงมี วันนี้ให้ฉัน
** ฉันเคยล้มลุกคลุกคลาน ผ่านชีวิตทุกอย่าง ตั้งหลายครา ฉันเคยหลงทาง
ห่างบ้านห่างคนเห็นใจ
*** เป็นเทวดา แล้วใยต้องมาเดินดิน ลืมเพดานดิน ถึงกินข้าวแกงทุกมื้อ
เจียมตัวตน เพราะเราเป็นคนซื่อๆ สองมือนี่สร้างตัวเอง
( * / ** / *** )
**** เป็นเทวดาฉันยังต้องมา ครวญเพลง ตัวเองพอใจ เพราะเพลงไม่เคยคิดร้าย
เป็นตัวตน เพราะเราเป็นคนง่ายๆ ฉันเองใช่เทวดา ซักหน่อย( *** / **** )

Be the first to like.
loading...