เนื้อเพลง นกเจ้าโผบิน จำรัส เศตาภรณ์

โพ้น…ขอบฟ้าแสนไกลชายฝั่ง นกน้อยยังโผบิน
ท้องฟ้าแสนไกลเจ้าบินไปไกลถิ่น โผบิน…สู่อ้อมอกใด
ใจเธอคิด…จะบินไปให้แสนไกลตา สุดฝั่งขอบฟ้า….
สุดฝั่งขอบฟ้า…ห่างไกล เจ้าโบยบินมาจากถิ่นใด
คงเหนื่อยแรงเพราะว่าบากบั่น ความฝันอันกว้างไกล ท้องฟ้าแสนไกลเจ้าทอดถอนฤทัย..
เกินตัวจะไปได้จริง เธอไม่รู้…เธอคงไม่รู้ ว่ามีใครคอยอยู่ กลับสู่รังนอน..กลับสู่รังนอนเจ้าสักที
เธอคงยังไม่สิ้นความหวัง
โพ้น…ขอบฟ้าแสนไกลชายฝั่ง คิดถึงรังเคยนอน
ท้องฟ้าแสนไกลจากอกเคยใชัต่างหมอน
เกินอาวรณ์ไขว่คว้า โธ่…อกเอ๋ย..เธอบินเลยข้ามไปไกลสุดกู่ สุดจะกลับรัง….สุดจะกลับรังได้เอง…
เธอโบยบิน….มาจากถิ่นใด

Be the first to like.
loading...