เนื้อเพลง Help me Please Noodle Duck

สูดอากาศต๋อนเจ้าตี่ตางนอก                    
ป๊ะคนงามคนนี้เปิ้ลมีหยั๋งจะบอก
ชอบจริงจะไม่หลอกให้เสียใจ                       
แม่ญิงคนนี้ใผ๋หันก่อคงจะชอบ                 
เข้าไปตั๊กก่อกลั๊วตั๋วจะบ่อตอบ
หมดทั้งหัวใจหมบให้เธอ                                 
 
  ขอหอมได้ไหมสักฟอดหนึ่ง                    
ถ้าไม่ทะลึ่งเกินไป
ช่วยไปกับฉันได้ไหม                                       
ไปจดทะเบียนที่อำเภอ
เพราะเธอทำฉันหลงละเมอ                               
   ทำเอาพร่ำเพล้อจนคลั่งไคล้ Oh…
 
ฉันคงต้องเช็คประสาท                                      
กลัวติดโรคประหลาด  ก็เพราะเทอ..
ถ้าเธอว่าง                                            
จะชวนเทอมาเดินเล่นในหัวใจ
คิด เท่าไหร่                                                    
ฉันนั้นจะยอมไปจัดงานเลี้ยงให้
ชอหมอบดาวแหละเดือน                                 
เป็นเครื่องเตือน สัญญาใจ Oh….
                
* Help me please                                        
Help me please………
                                                         
เธอคือคู่ชีวิต                                                
พรหมลิขิต ฉันใช่ไหม
ช่วยเข้ามาใกล้หน่อย                                       
จะกระซิบเบาๆ ผมรักคุณ
 
 
**Help me please                                       
Help me please……….
อยู่ด้วยกัน ตลอดชีวิต                                      

จะได้ไหม                           
ช่วยเข้ามาใกล้หน่อย                                        
จะกระซิบเบาๆ ผมรักคุณ..
 
                                
(แร็ป)    
                                   
บ่าวน๊อยละอ่อนเจียงใหม่                                
ยังบ่อเกยมีใผ๋ยังบ่อเกยมีแฟน
อยากฮื้อตั๋วมาจว่ยควงแขน                                 
มาจ่วยวางแผนครอบครัวของเฮา
ความจริงมันแสนโศรกเศร้า                                 
ไปจ่วยลูกเขา ฮักเมาข้างเดียว
เตวเข้าไปว่าจะเข้าไปตั๊ก                                     
อยากทำความฮู้จั๊ก คนน่ารักอยากมีแฟน
                          
                            (*,**)                             
                            
จะบอกว่าฮัก เป๋นภาษาภาคกลาง                          
ก่อกลั๊วจะอู้ปะแล็ตเมือง
 
อ๊ย ฮา แกนแอว
 

Be the first to like.
loading...