เนื้อเพลง Yue liang dai biao wo de xin – teresa teng

เพลง : Yue liang dai biao wo de xin

ศิลปิน : teresa teng

เนื้อเพลง :

ni wen wo ai ni you duo shen

wo ai ni you ji fen

wo de qing ye zhen

wo de ai ye zhen

yue liang dai biao wo de xin

ni wen wo ai ni you duo shen

wo ai ni you ji fen

wo de qing bu yi

wo de ai bu bian

yue liang dai biao wo de xin

qing qing de yi ge wen

yi jin da dong wo de xin

shen shen de yi duan qing

jiao wo si nian dao ru jin

ni wen wo ai ni you duo shen

wo ai ni you ji fen

ni qu xiang yi xiang

ni qu kan yi kan

yue liang dai biao wo de xin

qing qing de yi ge wen

yi jin da dong wo de xin

shen shen de yi duan qing

jiao wo si nian dao ru jin

ni wen wo ai ni you duo shen

wo ai ni you ji fen

ni qu xiang yi xiang

ni qu kan yi kan

yue liang dai biao wo de xin

ni qu xiang yi xiang

ni qu kan yi kan

yue liang dai biao wo de xin

==============

You ask me how deep my love for you is,

How much I really love you…

My affection is real.

My love is real.

The moon represents my heart.

You ask me how deep my love for you is,

How much I really love you…

My affection does not waver,

My love will not change.

The moon represents my heart.

* Just one soft kiss

is enough to move my heart.

A period of time when our affection was deep,

Has made me miss you until now.

* You ask me how deep my love for you is,

How much I really love you.

* ** Go think about it.

Go and have a look [at the moon],

The moon represents my heart.

ภาษาไทย

หนี่ เวิ่น หว่อ อ้าย หนี่ โหย่ว ตัว เซิน

หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี่ เฟิน

หวอ ตี ฉิง เหย่ เจิน

หวอ ตี อ้าย เหย่ เจิน

เยวี่ย เหลียง ไต้ เปียว หว่อ ตี ซิน

หนี่ เวิ่น หว่อ อ้าย หนี่ โหย่ว ตัว เซิน

หว่อ อ้าย หนี โหยว จี่ เฟิน

หวอ ตี ชิง ปู้ อี่

หวอ ตี อ้าย ปู้ เปี้ยน

เยวี่ย เหลียง ไต้ เปียว หว่อ ตี ซิน

ชิง ชิง เตอ อี้ เกอ เหวิ่น

อี้ จิน ตา ตง หว่อ ตี ซิน

เซิน เซิน ตี อี้ ด้วน ชิง

เจี้ยว หว่อ ซื่อ เนี่ยน ต้าว หรู จิน

หนี่ เวิ่น หว่อ อ้าย หนี่ โหย่ว ตัว เซิน

หว่อ อ้าย หนี โหยว จี่ เฟิน

หนี่ ชวี่ เสี่ยง อี้ เสี่ยง

หนี่ ชวี่ ค่าน อี้ ค่าน

เยวี่ย เหลียง ไต้ เปียว หว่อ ตี ซิน

1 person likes this post.
loading...