เนื้อเพลง อายุเป็นเพียงตัวเลข คีรีบูน อัลบั้ม คิดถึงคีรีบูน 2

* อายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สำคัญ  ให้ใจเราซื่อต่อกัน
เท่านั้นพอ สิ่งที่ขอจากดวงใจ
คือ นั่นคือ รักของเธออายุเป็นเพียงตัวเลข ไม่สนใจ
 จะขอรักมั่นเอาไว้ ไม่ผันแปร ด้วยใจแท้ แน่ด้วยรัก
เฝ้าภักดี เฝ้าภักดี ดังฉันมีต่อเธอ ** อายุ อายุ
 ของเธอรุ่นไหน อายุ อายุ ของเธอเท่าไหร่ ไม่ว่าอายุของเธอ
และฉันต่างกันเพียงไหน หากใจเรารักกัน อายุไม่สำคัญ
เมื่อเรามีใจรักกัน อายุนั้นไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ อยู่ที่ดวงใจสองเราเท่านั้นเอง
คำพูดคำนินทา วาจานั้นเราอย่าหวั่นเกรง เพราะใครไม่ได้รักเอง จึงไม่รู้
( * / ** )
อายุเป็นเพียงตัวเลข อายุไม่สำคัญ   
อายุเป็นเพียงตัวเลข อายุไม่สำคัญ
อายุเป็นเพียงตัวเลข อายุไม่สำคัญ
คนเรารักกัน อายุนั้นไม่สำคัญ

Be the first to like.
loading...