เนื้อเพลง สุดทางสายลม อิทธิ พลางกูล อัลบั้ม ไปต่อไป

พัดและผ่านไป พ้นจนสุดฟ้า
พัดและผ่านไป ท้าทายสิ่งใด
จะไปหยุดที่ไหน ไปเถอะไป
มันยังเป็นเช่นสายลมผ่านทาง
ใจมันลอยลับไกล มันเปลี่ยนไปดังลม
เปลี่ยนแม้ใจคนเคยเคียงข้าง
พัดพาใจเปลี่ยนไปห่าง
พัดใจจางห่างลึกลับไป
สุดทางสายลมอยู่ไหน สุดใจนี้นั้นมีสิ่งใด
ไม่เคยรู้ซึ้งพอ รู้ซึ้งในจิตใจ
เดินทางผ่านความฝันมากี่ครั้ง
ใจมันผ่านความหวังมากี่ครา
เดินมาจนสุดแสนจะอ่อนล้า
ใจมันยังไขว่คว้าไม่หยุดยั้ง
ใจมันลอยลับไกล มันเปลี่ยนไปดังลม
เปลี่ยนแม้ใจคนเคยเคียงข้าง
พัดพาใจเปลี่ยนไปห่าง
พัดใจจางห่างลึกลับไป
สุดทางสายลมอยู่ไหน สุดใจนี้นั้นมีสิ่งใด
ไม่เคยรู้ซึ้งพอ รู้ซึ้งในจิตใจ
สุดทางสายลมอยู่ไหน สุดใจนี้นั้นมีสิ่งใด
สุดทางสายลมอยู่ไหน สุดใจนี้นั้นมีสิ่งใด
สุดทางสายลมอยู่ไหน สุดใจนี้นั้นมีสิ่งใด

Be the first to like.
loading...