เนื้อเพลง รักนี้เหมือนฝัน คีรีบูน

* กายเราอยู่คู่เคียงชิดกันยึดมั่นเหมือนฝัน
 วันนั้นสองเราร่วมสร้างมา เหมือนเราอยู่แดนดินถิ่นบน นภา
 ฟากฟ้า…คือบ้านเรา จะเฝ้ารักเธอ คนเดียวไม่แปรเปลื่ยนใจ
ทำลายเหมือนไฟไหม้ทรวง ไม่ลวงให้เธอต้องช้ำ จะเฝ้าขอจำ น้ำคำที่เคยบอกรัก
ให้เราเหมือนเขาได้ใจ จากเราไปด้วยเช่นกัน
** รักเราสุขไม่มีทุกข์ใดมากั้น สร้างสรรค์ บ้านน้อยเพื่อคอยเวลา
เราจะอยู่คู่กันแม้นาน จนกว่า ชั่วชีวา สองเราจะพรากจากกัน
( * / ** )
ชั่วชีวา สองเราจะพรากจากกัน ชั่วชีวา สองเราจะพรากจากกัน

Be the first to like.
loading...