เนื้อเพลง ใกล้รุ่ง เพลงพระราชนิพนธ์

ได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลไกล            ชุ่มชื่นฤทัยหวานใดจะปาน
ฟังเสียงบรรเลงกับเพลงประสาน            จากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจ
ใกล้ยามเมื่อแสงทองส่อง                 ฉันคอยมองจ้องฟ้าเรืองรำไร
ลมโบกโบยมาหนาวใจ                รอช้าเพียงไรตะวันจะมา
เพลิดเพลินฤทัยฟังไก่ประสานเสียงกัน        ดอกมะลิวัลย์อวลกลิ่นระคนมณฑา
โอ้ในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองนวลผ่องนภา    แสนเพลินอุราสำราญ
หมู่มวลวิหคบินผกมาแต่รังนอน            เฝ้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบาน
ยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขาน            สอดคล้องกังวานซาบซ่านจับใจ

Be the first to like.
loading...