เนื้อเพลง เรื่องมันเปลี่ยนไปแล้ว The Begins

เหมือนเธอไม่คยเปลี่ยนเลย จากวันที่เราใกล้..กัน
วิธีที่พูด วิธีหัวเราะ ท่าทางเล็กๆ นั้นทำ ให้คิดถึงวัน
ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ข้างเธอ เกือบจะลืมว่าในวันนี้

มันเปลี่ยนไปแล้ว เรื่องมันผ่านไปแล้ว
แม้อยากกุมมือนั้นของเธอ ต้องหัก…ห้ามใจ
มันไม่ใช่ เวลา ของฉันเหมือนก่อน
ชีวิต ต้องเดินต่อไป

ฉันนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลย มารู้เมื่อตอนนี้..เอง
จะเจอใครหน้าใหม่ มาก..เท่าไร
ผันผ่าน ชีวิตเรื่องราว ได้พบได้เป็น
ก็ยังลืม ว่าใน วันนี้

มันเปลี่ยนไปแล้ว เรื่องมันผ่านไปแล้ว
แม้อยากกุมมือนั้นของเธอ ต้องหัก…ห้ามใจ
มันไม่ใช่ เวลา ของฉันเหมือนก่อน
ชีวิต ต้องเดินต่อไป

วันนี้เธอคงจะมี ชีวิตของเธอ มันถึงเวลาที่ฉัน
จะต้องเดิน ไปมีชีวิต เป็นของฉันเอง

(เพราะ มัน เปลี่ยน ไป แล้ว ) ก็เพราะมันเปลี่ยนไปแล้ว
เรื่องมันผ่านไปแล้ว….

เรื่องมันเปลี่ยนไปแล้ว
แม้อยากกุมมือนั้นของเธอ ต้องหัก…ห้ามใจ
มันไม่ใช่ เวลา ของฉันเหมือนก่อน
ชีวิต ต้องเดิน…และหมุนต่อ….ไป

เมื่อวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว….

Be the first to like.
loading...