เนื้อเพลง ภาวิณี – Electric Neon Lamp

เพลง : ภาวิณี

ศิลปิน : Electric Neon Lamp

เนื้อเพลง :

นานเท่าไร สักเท่าไร

เราต้องไกล เวลาที่เลยผ่าน

คำทุกคำ เธอพูดมา มันค้างคา และฉันไม่เข้าใจ

คิดทบทวน มากเท่าไร ยิ่งไม่เข้าใจ ความหมายของมัน

ยังเหมือนเดิม ฉันคงเดิม ทุกข์ทนไปกับวันที่เธอได้

ร่ำลา กันในวันนั้น คำพูดทุกคำยังซ้ำยังจำจนวันนี้

เหตุการณ์ต่างๆยังชัดเจนทุกวินาที อยู่อย่างนี้

หากฉันจะ….

ขอ …เวลา ให้นาฬิกา มันเดินกลับไปข้างหลัง

จะทิ้งทุกสิ่งที่เคย…ต้องการ

กอดเธอให้นานเท่านาน

เป็นแค่เพียงความหลัง

ยังจดและจำทุกช่วงเวลา

เหตุการณ์ที่แล้วมา

ก็เป็นแค่ภาพลวงตาที่เธอนั้น

บอก…ลา

ยังเฝ้ารอ รอแค่ เพียงเธอก็พอ

ฉันไม่ขอสิ่งใดมากมาย

หากว่าเธอให้อภัยเรื่องเราที่เราได้

ร่ำลา กันในวันนั้น คำพูดทุกคำยังซ้ำยังจำจนวันนี้

เหตุการณ์ต่างๆยังชัดเจนทุกวินาที อยู่อย่างนี้

หากฉันจะ….

ขอ …เวลา ให้นาฬิกา มันเดินกลับไปข้างหลัง

จะทิ้งทุกสิ่งที่เคย…ต้องการ

กอดเธอให้นานเท่านาน

เป็นแค่เพียงความหลัง

ยังจดและจำทุกช่วงเวลา

เหตุการณ์ที่แล้วมา

ก็เป็นแค่ภาพลวงตาที่เธอนั้น

บอก…ลา

เรื่องราวที่เราเคยร่ำลากันในวันนั้น

คำพูดทุกคำยังซ้ำยังจำจนวันนี้

เหตุการณ์ต่างๆยังชัดเจนทุกวินาที อยู่อย่างนี้…

หากฉันจะ….

ขอ …เวลา ให้นาฬิกา มันเดินกลับไปข้างหลัง

จะทิ้งทุกสิ่งที่เคย…ต้องการ

กอดเธอให้นานเท่านาน

เป็นแค่เพียงความหลัง

ยังจดและจำทุกช่วงเวลา

เหตุการณ์ที่แล้วมา

ก็เป็นแค่ภาพลวงตาที่เธอนั้น

บอก…ลา

Be the first to like.
loading...