เนื้อเพลง จะมีสิ่งไหน Nine Monkey Nine

บนเส้นทางเดินของชีวิตคน จะต้องผ่านพบผู้คนมากมาย จะมีใครไหมผู้ใดสักคน ที่จะเดินเคียงคู่เป็นนิรันดร์
อาจมีบางครั้งที่เราเลือกที่จะหยุดเดิน เหตุเพราะพอใจในสิ่งที่พบเจอ เมื่อวันเวลาได้เดินล่วงเลยไป สิ่งเหล่านี้ก็เดินจากไป
ดวงอาทิตย์ยังมีวันสูญไป โลกมนุษย์ยังมีวันที่สลาย ขั้วโลกเหนือยังมีวันละลาย จะมีสิ่งไหนที่เป็นนิรันดร์
….จะอยู่กับเราตลอดไป
 
และในเรื่องเราความรักที่มันจะจบลง หากคิดจะฝืนดื้อดึงให้มันอยู่คง อาจทำให้เรื่องความรักนั้นแย่ลง ไม่มีทางที่กลับเป็นเหมือนเดิม
 
Solo
 
ดวงอาทิตย์ยังมีวันสูญไป โลกมนุษย์ยังมีวันที่สลาย ขั้วโลกเหนือยังมีวันละลาย จะมีสิ่งไหนที่เป็นนิรันดร์
แต่สิ่งสำคัญอาจไม่อยู่ที่ปลายทาง แต่หากเป็นเส้นทางระยะเวลา วันเวลาที่เราเคยร่วมเคียง ยังมีความทรงจำที่สวยงาม
จะอยู่กับเราตลอดไป จะอยู่คู่กันตลอดไป
 
….จะอยู่คู่กันตลอดไป
 

Be the first to like.
loading...