เนื้อเพลง โบว์สีแดง Grand Ex

* ผูกใจไว้ด้วยโบว์สีแดง สีแห่งความรัก ฉายแสงแรงกล้า
ชื่อโบว์ความรัก และโบว์ศรัทธา ผูกให้แน่นหนา ไม่พรากจากกัน
** ด้วยใจเราสอง ของฉันและเธอ มั่งคงเสมอ ไม่แปรเปลี่ยนผัน
จะอยู่ใกล้ๆ สองใจผูกพีนธ์ ดั่งคืนดูวัน เหมือนจันทร์คู่ฟ้า
( * )
( ** / * )
ผูกให้แน่นหนา ไม่พรากจากกัน ผูกให้แน่นหนา ไม่พรากจากกัน
ผูกให้แน่นหนา ไม่พรากจากกัน ผูกให้แน่นหนา ไม่พรากจากกัน

Be the first to like.
loading...