เนื้อเพลง ไก่ฟ้า Grand Ex

ไก่ฟ้าเอย โสภิณข้อยได้ยินสมนาม
 ว่าเจ้างามจริงหนอ หลอกให้พระลอ พบเลยก่อลำเค็ญ
 เที่ยวตามยากเย็น เพราะเป็นด้วยมนต์สุดา
ไก่ฟ้าเอย โสภิณ ข้อยได้ยินสมนาม ว่าเจ้างามจริงหนา
โอ้เจ้าขวัญตา สวยสง่าไฉน
ข้อยสู้ตามถึงแดนดงไพรซอกซอน
โศกเอยบ่เคยพบเจ้า ข้อยหลงแต่เงา
ข้อยเฝ้าเป็นทุกข์อาวรณ์ คิดไปใจข้อยสะท้อน
ร้าวรอนมิวายอาวรณ์อ่อนใจ
ไก่ฟ้าเอย โสภิณ ข้อยได้ยินสมนามว่าเจ้างามไฉน
 โอ้เจ้าขวัญใจ ขอจงได้กู่ขาน อย่าได้ทรมาน
สงสารข้าบ้างเถิดเอยโศกเอยบ่เคยพบเจ้า
 ข้อยหลงแต่เงา ข้อยเฝ้าเป็นทุกข์อาวรณ์
 คิดไปใจข้อยสะท้อน
ร้าวรอนมิวายอาวรณ์อ่อนใจ ไก่ฟ้าเอย โสภิณ
 ข้อยได้ยินสมนามว่าเจ้างามไฉน
โอ้เจ้าขวัญใจ ขอจงได้กู่ขาน
อย่าได้ทรมาน สงสารข้าบ้างเถิดเอย

Be the first to like.
loading...