เนื้อเพลง ได้แค่รู้ บิลลี่ โอแกน อัลบั้ม บิลลี่ บันลือโลก

. รู้ ก็ได้ แค่รู้
ฉัน เอง ไม่มี วิธี ที่ดี ไปกว่า
จะเฉย และปาด น้ำตา
ด้วยความ ผิดหวัง และยัง เศร้าใจ
เหมือน หัวใจ ส-ลาย
เมื่อเธอ มอบกาย และใจ
ให้ใคร คน-อื่น
จะฝืน กล้ำกลืน น้ำคำ
ด้วยความ เจ็บช้ำ ให้ทำ อย่างไร
รู้ ก็ได้ แต่รู้ ไม่มี ทาง-ออก
รู้ ก็ได้ แค่รู้ ถึงเป็น อย่างนี้
ทิ้ง ฉันไป ถ้าเธอทิ้ง ฉันไป
ฉันคง ไม่ดี และไม่ มีค่า
ก็ขอ แค่ สบ สายตา
ได้เคย เมต-ตา ค่อยลา จาก ไป
รู้ เพราะได้ แค่รู้
ไม่มี ทาง อื่น
ไม่รัก แล้วไย ต้องฝืน ขืน-ใจ
อย่าง-นี้
เพราะฉัน ไม่ควร จะคู่-ใจ
ดอกไม้ แค่ใน แจกัน
เปลี่ยนทิ้ง กันใหม่ ทุก-วัน
เพราะฉัน ไม่คู่-ควร ข้าง เคียง
แค่เขียง ที่เอา ไว้รอง-หั่น
ก็ทิ้ง กันไป แล้วกัน
ดนตรี 9 Bars..8…
9… ทิ้ง ฉันไป ถ้าเธอทิ้ง ฉันไป
ฉันคง ไม่ดี และไม่ มีค่า
ก็ขอ แค่ สบ สายตา
ได้เคย เมต-ตา ค่อยลา จาก ไป
รู้ ก็ได้ แต่รู้
ไม่มี ทาง อื่น
ไม่รัก แล้วไย ต้องฝืน ขืน-ใจ
อย่าง-นี้
เพราะฉัน ไม่ควร จะคู่-ใจ
ดอกไม้ แค่ใน แจกัน
เปลี่ยนทิ้ง กันใหม่ ทุก-วัน
เพราะฉัน ไม่คู่-ควร ข้าง เคียง
แค่เขียง ที่เอา ไว้รอง-หั่น
ก็ทิ้ง มันไป แล้ว กัน
เพราะ ฉัน ไม่ควร จะคู่-ใจ

Be the first to like.
loading...