เนื้อเพลง เพลง บิลลี่ โอแกน อัลบั้ม บิลลี่ บันลือโลก

เพลง   เสียงเพลงที่สดใส  สำเนียงช่างเพลิดเพลิน  เหลือเกินช่างจับใจ ให้เราร้องทำนองไป ด้วยกัน
ด้วยความผูกพัน  ฉันเองก็มั่นใจ  รักเธอตลอดมา  รักเดียวตลอดไป  ให้เราร้องทำนองกัน

** สุขหัวใจ  เสียงเพลงคงอยู่เป็นคู่ใจ  ห่างกันแสนไกล  เสียงเพลงยังส่งแทนใจคิดถึง  
(เรารักเราเลยรำพึง ร้องรำไปตามทำนอง  เราร้องไปใจเราปอง) เพราะเราเชื่อใจ ในรักเรื่อยมา
รักษาดวงใจ ให้กันและกัน  

เธอ  เสียงเธอที่ขับขาน  ชักชวนให้ชื่นบาน  หวานคำที่พรั่งพรม  สุขและสบอารมณ์เพลง พิไล
จะอยู่แห่งไหน  หนใดในฟากฟ้า  แม้ไกลสุดตา  ไม่เกินไปกว่าใจ  ให้มาร้องทำนองกัน

เพราะเราเชื่อใจ ในรักเรื่อยมา
รักษาดวงใจ ให้กันและกัน  
 

Be the first to like.
loading...