เนื้อเพลง เพื่อน Facebook ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว

Facebook ของเธอ ฉันดูทุกวัน
ข้อความเหล่านั้นเธอเขียนได้น่าสนใจ
ฉันตามอ่านเธอ ไม่เคยห่างหาย
ความคิดของใคร ก็ไม่น่า Like เท่าของเธอ
รูปเธอทุกใบ สวยธรรมชาติดี
ต้องดูเธอทันที ที่ Post ลงครั้งใด
แม้ไม่ได้เจอ ก็มีความหมาย
เป็นคนไกล ๆ ก็สุขแล้วเท่านั้นพอ
ที่อยากขอ แค่ชื่นชมห่าง ๆ
ไม่หวัง ครอบครองหัวใจ
เท่านี้ ก็เป็นเกียรติมากมาย
ใจของฉัน ก็ยิ้มได้ทั้งวัน
แค่คนหนึ่งคน ที่บริสุทธิ์ใจ
ขอมาทักทายตามประสาเพื่อนกัน
ตัวตนของเธอ มันถูกใจฉัน
ก็นานเหมือนกัน กว่าจะพบคนน่าสนใจ
ที่อยากขอ แค่ชื่นชมห่าง ๆ
ไม่หวัง ครอบครองหัวใจ
เท่านี้ ก็เป็นเกียรติมากมาย
ใจของฉัน ก็ยิ้มได้ทั้งวัน
เป็นมิตรภาพที่สวยงามในใจ
บนโลกอีกใบที่เราเดินทางไกลห่าง
ที่อยากขอ แค่ชื่นชมห่าง ๆ
ไม่หวัง ครอบครองหัวใจ
เท่านี้ ก็เป็นเกียรติมากมาย
ใจของฉัน ก็ยิ้มได้ทั้งวัน
แค่คนหนึ่งคน ที่บริสุทธิ์ใจ
แค่ขอมาทักทายตามประสาเพื่อนกัน
ตัวตนของเธอ มันถูกใจฉัน
ก็นานเหมือนกัน กว่าจะพบคนน่าสนใจ

Be the first to like.
loading...