เนื้อเพลง คนกับหมา – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เพลง : คนกับหมา

ศิลปิน : พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เนื้อเพลง :

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป

จะเดินหนใดมีหมานำ

ชีวิตฉันมีแต่หมานำ

ฉันเดินก้าวตามตามหมาเดิน

ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน

ฉันเดินตามหมา.นำทาง

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป

จะเดินหนใดมีหมานำ

ชีวิตฉันมีแต่หมานำ

ฉันเดินก้าวตามตามหมาเดิน

ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน

ฉันเดินตามหมา.นำทาง

..คนเราเลือกเกิดบ่ได้ดอก

บางคนก็ออกมาร่างพิการ

สมบัติติดตัวคือสังขาร.

ทนทรมานกันต่อไป

อย่างฉันนี้เกิดมาตาบอด

ตาบอดมองไม่เห็น

จึงสร้างสัมผัสอันจำเป็น.

ที่เหนือกฎเกณท์คนธรรมดา

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป

จะเดินหนใดมีหมานำ

ชีวิตฉันมีแต่หมานำ

ฉันเดินก้าวตามตามหมาเดิน

ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน

ฉันเดินตามหมา.นำทาง

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป

จะเดินหนใดมีหมานำ

ชีวิตฉันมีแต่หมานำ

ฉันเดินก้าวตามตามหมาเดิน

ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน

ฉันเดินตามหมา.นำทาง

..คนเราเลือกเกิดบ่ได้ดอก

บางคนก็ออกมาร่างพิการ

สมบัติติดตัวคือสังขาร.

ทนทรมานกันต่อไป

อย่างฉันนี้เกิดมาตาบอด

ตาบอดมองไม่เห็น

จึงสร้างสัมผัสอันจำเป็น.

ที่เหนือกฎเกณท์คนธรรมดา

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป

จะเดินหนใดมีหมานำ

ชีวิตฉันมีแต่หมานำ

ฉันเดินก้าวตามตามหมาเดิน

ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน

ฉันเดินตามหมา.นำทาง

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป

จะเดินหนใดมีหมานำ

ชีวิตฉันมีแต่หมานำ

ฉันเดินก้าวตามตามหมาเดิน

ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน

ฉันเดินตามหมา.นำทาง

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป

จะเดินหนใดมีหมานำ

ชีวิตฉันมีแต่หมานำ

ฉันเดินก้าวตามตามหมาเดิน

ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน

ฉันเดินตามหมา.นำทาง

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป

จะเดินหนใดมีหมานำ

ชีวิตฉันมีแต่หมานำ

ฉันเดินก้าวตามตามหมาเดิน

ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน

ฉันเดินตามหมา.นำทาง

Be the first to like.
loading...